Viziune și misiune

sigla

VIZIUNEA ȘCOLII:

Creşterea calităţii educaţiei prin promovarea valorilor europene, într-un parteneriat deschis, cu implicarea efectivă şi responsabilă a tuturor partenerilor sociali, printr-un efort de găsire a unor soluţii creative pentru educaţia prezentă şi viitoare.

Şcoala Gimnazială “Ion Câmpineanu” doreşte ca elevii săi să fie capabili să deţină şi să folosească informaţia, să caute şi să găsească soluţii pentru diferite probleme, să-şi imagineze alternative, să accepte viziunile altor culturi ale lumii, să promoveze valori europene specifice pentru societatea democratică. Considerăm că un elev educat este informat, sensibil, capabil să-şi cultive şi să-şi valorifice aptitudinile în domenii variate pentru a obţine performanţe.

MISIUNEA ȘCOLII:

Misiunea Şcolii Gimnaziale “Ion Câmpineanu” este să furnizeze servicii educationale de calitate prin dezvoltarea potenţialului fiecărui elev în spiritul toleranţei şi solidarităţii, al educării emoţiilor şi stimei de sine și să formeze caractere capabile să facă faţă provocărilor unei societăţi într-o continuă schimbare.