Viziune, misiune, valori

sigla

Viziune

Școala trebuie să canalizeze energiile de care dispune elevul astfel încât acesta să devină capabil de performanțe în domenii variate prin valorificarea creativă potențialului intelectual.

Misiune

Conștientizând importanța dialogului cu toți factorii educaționali,  Școala Gimnazialã “Ion Câmpineanu” își propune să rãspundă solicitărilor comunității prin asumarea misiunii de a dezvolta la maxim potențialul fiecărui elev în spiritul toleranței și solidarității, al educării emoțiilor și stimei de sine, de a forma caractere capabile sã facă față provocăilor unei societăți într-o continuã schimbare.

 

Valori

  • promovarea unui învățământ formativ, în conformitate cu standardele naționale și cu cerințele comunității;
  • formarea capacității și a deprinderilor în vederea descoperirii de sine cu scopul orientării carierei și al integrării în viața socială;
  • asumarea conștientă a responsabilității autodezvoltării;
  • disponibilitatea în vederea cunoașterii și implicării în rezolvarea problemelor comunității.