Our Blog

Scoala Gimnaziala ” Ion Campineanu”, Municipiul Campina, str. Eruptiei, nr.7, tel/fax 0244/333835, organizeaza selectie de oferte in vederea realizarii lucrarilor de reparatii curente pentru anul 2016.

Ofertele,pentru lucrarile de reparatii se depun in plic sigilat pana la data de 01.02.2015 la sediul autoritatii contractante din Campina, str.Eruptiei, nr.7.

Cod CPV: 45453000-7 – Lucrari de reparatii inlocuire tamplarie geam termopan.

Serviciile vor fi prestate in conformitate cu cerintele prevazute in caietul de sarcini care este afisat la sediul autoritatii contractante.

Un exemplar al caietului de sarcini poate fi obtinut de la sediul unitatii Scoala Gimnaziala ” Ion Campineanu”, Municipiul Campina, str. Eruptiei, nr.7, tel/fax 0244/333835.

Locul pentru desfasurarea lucrarilor de reparatii curente: lucrarile de reparatii se vor face la sediul unitatii Scoala Gimnaziala ” Ion Campineanu”, Municipiul Campina, str. Eruptiei, nr.7.

Castigatorul va incheia contract de lucrari.

Data limita de primire a ofertelor: 11.04.2016 ora 15.00.

Adresa la care se transmit ofertele: Campina, str. Eruptiei, nr.7, jud. Prahova. Limba in care trebuie redactate ofertele: limba romana.

Data, ora si locul deschiderii ofertelor: 12.04.2016, ora 12.00, la sediul autoritatii contractante.

Modalitati principale de finantare: plata se va face din bugetul alocat cu aceasta destinatie. Ofertele vor fi insotite de dovada inregistrarii in SEAP.

Criteriul de atribuire a contractului de lucrari — pretul cel mai scazut, procedura folosita — incredintare directa.

Categorii de lucrari:

– Inlocuire tamplarie geam termopan etaj II.

Parerea ta ?