Our Blog

Școala Gimnazială “ Ion Câmpineanu”
Municipiul Câmpina, str. Erupției, nr.7

ANUNȚ

Școala Gimnazială “ Ion Câmpineanu”, Municipiul Câmpina, str. Erupției, nr.7, tel/fax 0244/333835, organizează selecție de oferte în vederea continuării lucrărilor de reparații curente pentru anul 2016.
Ofertele pentru lucrările de reparații se depun în plic sigilat până la data de 10.06.2016, la sediul autorității contractante din Câmpina, str.Erupției, nr.7.
Cod CPV: 45453000-7 – Lucrări de reparații curente
Serviciile vor fi prestate în conformitate cu cerințele prevăzute în caietul de sarcini care este afișat la sediul autorității contractante.
Un exemplar al caietului de sarcini poate fi obţinut de la sediul unității Școala Gimnazială “ Ion Câmpineanu”, Municipiul Câmpina, str. Erupției, nr.7, tel/fax 0244/333835.
Locul pentru desfășurarea lucrărilor de reparații curente: lucrările de reparații se vor face la sediul unității Școala Gimnazială “ Ion Câmpineanu”, Municipiul Câmpina, str. Erupției, nr.7.
Câştigătorul va încheia contract de lucrări. Data limită de primire a ofertelor: 10.06.2016, ora 12.00. Adresa la care se transmit ofertele: Câmpina, str. Erupției, nr.7, jud. Prahova. Limba în care trebuie redactate ofertele: limba română. Data, ora și locul deschiderii ofertelor: 13.06.2016, ora 12, la sediul autorității contractante.
Modalităţi principale de finanţare: plata se va face din bugetul alocat cu aceasta destinație.
Criteriul de atribuire a contractului de lucrări – prețul cel mai scăzut; procedura folosită – încredințare directă.
Categorii de lucrări:
– Igienizare săli de clasă.

Parerea ta ?