Documente manageriale

DECLARATII DE AVERE  2019

Declaratii avere_2019

CODUL DE ETICĂ AL CADRELOR DIDACTICE
DIN ŞCOALA GIMNAZIALĂ “ION CÂMPINEANU”

COD DE ETICA 2018 - profesori Scoala Campineanu

Combaterea coruptiei in unitatile de invatamant preuniversitar in judetul Prahova

– PROCEDURI –

procedura

 

R. O. I.

regulament intern

Regulament de organizare si functionare al Scolii Gimnaziale „Ion Campineanu”

reg. de org. si functionare 1
reg.de org.si functionare 2

CAIET DE SARCINI

CAIET SARCINI 1 (3 files merged) (1)

 

GRAFICUL ŞI TEMATICA CONSILIULUI PROFESORAL

AN ŞCOLAR 2018– 2019

 

CP 2018-2019

 

 

PLAN MANAGERIAL 2019 – 2020

 

plan managerial